Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2013

doimpossible
doimpossible
doimpossible
Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość
doimpossible

Chciałabym aby ktoś na złość zamknął nas w jednym pomieszczeniu , gdzie moglibyśmy powiedzieć sobie całą prawdę .


doimpossible
To samobójstwo! Nikłe szanse powodzenia! Na co czekamy?
— Władca Pierścieni: Powrót Króla
doimpossible
doimpossible
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
doimpossible
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny.
— Sęp (2012)
doimpossible
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
doimpossible
 Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie. 
— J.L.Wiśniewski
doimpossible
Czasem można popsuć coś tak mocno, że nie da się już poskładać.
— tak jak Ty mnie
doimpossible

Proszę, 
Niech mnie ktoś stąd zabierze
Na chwilę, na dzień. 

Zmieńmy rzeczywistość, 
Zmieńmy świat. 
Zmieńmy sny i ciała. 

Muszę odpocząć. 
Zmęczyłam się rutyną.
Boli mnie to, co widzę.

Rzygam tym, czym się stałam.

— po drugiej stronie maski
doimpossible
najpierw mi poczytasz, potem będziemy się kochać
— Lektor (2008)
doimpossible
W chwilach słabości je się czekoladę, albo całuje niewłaściwego chłopca, a nie skacze z wieży zegarowej.
— Pamiętniki Wampirów, Nadia
doimpossible
Jeśli to ma się zdarzyć, zdarzy się.
doimpossible

Osiągasz to, w co wierzysz

Przyciągasz to, czego pragniesz    

doimpossible
Nie wolno ci się bać, wszystko ma swój czas
— Mela Koteluk
doimpossible
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem.
Myślisz, że będzie więcej.
Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz. Potrzebuję znaku, że coś się zmieni,
potrzebuję powodu, żeby iść dalej.
Potrzebuję jakiejś nadziei.
— Meredith Grey, sez. II, odc. 17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl